O BNG en Movemento. Candidatura do MpB á AN do BNG

Candidatura do MPB á XII Asemblea Nacional do BNG en 2006

Introducción

Nos últimos tempos o BNG está a sufrir unha deriva que se plasma nas súas orientacións político-ideolóxicas, e que tamén ten traslación ao ámbito organizativo. A actual dirección da organización está a impulsar un BNG que se afasta sensibelmente do proxecto histórico que a nosa organización representa para o país, como instrumento para a autodeterminación nacional e a emancipación social. Non é necesario buscar demasiado para perceber o descontento e desánimo que entre a militancia xera esta situación, polo que pensamos que compre reaccionar.

Dun tempo aquí son evidentes as tentativas de ancorar a fronte nacionalista nas marxes do autonomismo (renunciando, polo tanto, ao seu papel de forza política soberanista), cuestión esta que se está a agravar no debate estatutario aberto en Galiza, onde se opta de facto por lle atribuír ao noso país un papel subsidiario a respecto do Estado Español. Debate estatutario onde, por certo, as bases do BNG foron conscientemente esquecidas, arrogándose a dirección todas e cada unha das decisións que afectan a un asunto de tanta transcendencia como este.

Preocupante é tamén o esvaemento das posicións sociais transformadoras que sempre formaron parte das preocupacións da organización. O necesario medre do espazo institucional gañado para o nacionalismo significou un abandono de posicións de esquerda, favorecedora dos intereses da maioría social galega. Ademais, elementos definitorios do BNG como o seu compromiso coa lingua e cultura propias ou coa preservación do noso medio van perdendo intensidade nas políticas desenvolvidas polo BNG.

Xuntamente con isto, vense camiñando cara a un modelo organizativo diferente, que abandona o asemblearismo como principio reitor e favorece o verticalismo na toma de decisións. Fúrtase o debate, o contraste de ideas e a construción do consenso na toma de decisións, pola que a base militante vai perdendo a capacidade de participación no seo do BNG.

Por estes e outros problemas é polo que o Movemento pola Base está a articularse por todo o país, na consciencia de que é posíbel, necesario e urxente modificar o actual estado de cousas no BNG, sempre desde o noso compromiso e a nosa lealdade co proxecto político, en clave nacionalista e transformadora, que o BNG representa.

Comparte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

As últimas entradas

O BNG e a Cidade da Cultura

Documento elaborado polo Movemento Pola Base en 2008 trátase dun documento que incide na necesidade dunha análise demorada por parte da dirección política do BNG do proxecto do Goberno Autonómico na altura sobre continúar adiante co proxecto de “remodelación” da Cidade da Cultura.